Projekty

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia OMRI
Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot 2.6.3. Prieskum pôdnej diverzity v chránených prirodzených lesoch
  Program: Horizont Európa
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Systematické postavenie a delimitácia európskych zástupcov Russula subsect. Urentes a R. subsect. Rubrinae
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 2. 2015 – 30. 6. 2015

Národné

Aktuálne
 • Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Determinácia, šírenie a vplyv inváznych rastlín na prirodzené ekosystémy: príkladové štúdie na rodoch Centaurea, Fallopia a Solidago
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021