Základné údaje

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia OMRI
Mgr. Miroslav Caboň, PhD.
T:     02/ 5942 6108
ORCID:   ORCID