Projekty

OES vedecká pracovníčka
Mgr. Andrea Melichárková, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u karpatských zástupcov rodu Soldanella
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Pôvod polyploidných komplexov: úloha polyploidizácie a geografickej a ekologickej izolácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022
 • Polyploidia a alopatrická diferenciácia ako mechanizmy speciácie v čeľadi Brassicaceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020