Základné údaje

Profilová fotografia
OES vedecká pracovníčka
Mgr. Andrea Melichárková, PhD.
T:     02/ 5942 6153
ORCID:   ORCID