Publikácie

OES vedecká pracovníčka
Mgr. Andrea Melichárková, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • RÚRIK, Ivan - MELICHÁRKOVÁ, Andrea - KUČERA, Jaromír - ŠTUBŇOVÁ, Eliška - KOCHJAROVÁ, Judita - PAUN, Ovídiu - VĎAČNÝ, P. - SLOVÁK, Marek**. Historical introgression and evolutionary parallelisms drove diversification and trait evolution in the European endemic genus Soldanella (Primulaceae). In Abstracts. XVII OPTIMA Meeting, 20-23 September 2023, Erice, Italy. - Palermo : Università degli Studi di Palermo, 2023, p. 50. ISBN 978-88-943667-2-3. (XVII OPTIMA Meeting) Typ: AFG
  • SLOVÁK, Marek** - MELICHÁRKOVÁ, Andrea* - GBÚROVÁ ŠTUBŇOVÁ, Eliška - KUČERA, Jaromír - MANDÁKOVÁ, Terezie - SMYČKA, Jan - LAVERGNE, Sébastien - PASSALACQUA, Nicodemo G. - VĎAČNÝ, P. - PAUN, Ovídiu. Pervasive Introgression During Rapid Diversification of the European Mountain Genus Soldanella (L.) (Primulaceae). In Systematic Biology, 2023, vol. 72, no. 3, p. 491-504. (2022: 6.5 - IF, Q1 - JCR, 3.185 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1063-5157. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/sysbio/syac071 Typ: ADCA
  • ŠPANIEL, Stanislav* - ŠLENKER, Marek* - MELICHÁRKOVÁ, Andrea - CABOŇOVÁ, Michaela - ŠANDALOVÁ, Michaela - ZEISEK, Vojtěch - MARHOLD, Karol - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita**. Phylogenetic challenges in a recently diversified and polyploid-rich Alyssum (Brassicaceae) lineage: low divergence, reticulation, and parallel polyploid speciation. In Evolution, 2023, vol. 77, no. 5, p. 1226-1244. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 1.503 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0014-3820. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/evolut/qpad035 Typ: ADCA