Publikácie

OMRI vedecká pracovníčka
Mgr. Andrea Melichárková, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • RURIK, Ivan - MELICHÁRKOVÁ, Andrea - GBÚROVÁ ŠTUBŇOVÁ, Eliška - KUČERA, Jaromír - KOCHJAROVÁ, Judita - PAUN, Ovídiu - VĎAČNÝ, P. - SLOVÁK, Marek**. Homoplastic versus xenoplastic evolution: exploring the emergence of key intrinsic and extrinsic traits in the montane genus Soldanella (Primulaceae). In Plant Journal, 2024, vol. 118, no. 3, p. 753-765. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 2.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-7412. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tpj.16630 (VEGA č. 2/0041/19 : Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u Karpatských zástupcov rodu Soldanella/The impact of hybridization on diversification and speciation processes in Carathian members of the genus Soldanella) Typ: ADCA