Základné údaje

Profilová fotografia
OBE samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Mgr. Iveta Škodová, PhD.
T:    02/ 5942 6174
ORCID:  ORCID