Základné údaje

Profilová fotografia
OBE samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Iveta Škodová, PhD.
T:     02/ 5942 6174
ORCID:   ORCID