Životopis

Profilová fotografia
OBE samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Mgr. Iveta Škodová, PhD.
Životopis nie je vložený.