Publikácie

OMRI samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • NOFFSINGER, Chance R.** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - EBERHARDT, Ursula - CABOŇ, Miroslav - BAZZICALUPO, Anna - BUYCK, Bart - KAUFMANN, Herbert - WEHOLT, Øyvind - LOONEY, Brian P. - MATHENY, P. Brandon - BERBEE, Mary L. - TAUSAN, Daniel - ADAMČÍK, Slavomír. Three new species in Russula subsection Xerampelinae supported by genealogical and phenotypic coherence. In Mycologia, 2024, vol. 116, p. 322-349. (2023: 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0027-5514. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00275514.2023.2295957 Typ: ADCA