Základné údaje

Profilová fotografia
OMRI samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
T:     037/ 6943 130
ORCID:   ORCID