Základné údaje

Profilová fotografia
OG samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
T:    037/ 6943 130
ORCID:  ORCID