Životopis

Profilová fotografia
OBE samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
Životopis nie je vložený.